Xue zhan Xiangjiang

Xue zhan Xiangjiang

Division 34 of Red Army covers the main force to break the blockage on Xiangjiang River.

Genre: History , War

Actor: Wang Ying , Tung Yung , Xu Jian , Sun Weimin , Jianfeng Bao , Geng Le , Wang Dazhi , Hou Tianlai , Zhibing Liu

Director: Chen Li

Country: China

Type:

Duration: N/A

Release: 2017

IMDb: 5.6/10

You May Also Like